Pravidla výstavy

 • Na výstavě je povoleno pořizovat fotografie v určitých galeriích.
 • zákaz vjezdu s kočárkem - využijte prosím vlastní nosítko, Váš kočárek Vám zdarma uložíme do šatny
 • zákaz vnášet bundy, kabáty, pláště, deštníky, brašny, batohy - k dispozici šatna zdarma
 • zákaz vnášet tašky a rozměrná zavazadla - k dispozici šatna zdarma
 • zákaz konzumovat jídlo a nápoje
 • zákaz dotýkat se vystavených exponátů, stojanů nebo vitrín
 • zákaz telefonovat a nahlas se projevovat
 • zákaz vstupu se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami
 • zákaz být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • zákaz kouření
 • zákaz vstupu se zvířaty i asistenčními zvířaty
 • falšování vstupenky je trestné
 • po načtení nebo odtržení vstupenky dále tuto vstupenku není možné použít nebo vrátit.
 • při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole
 • děti do 14 let pouze v doprovodu dospělé osoby
 • sleva důchodce - starší 65 let
 • sleva student - s platným studentským průkazem do 26 let
 • výstava je vhodná a přizpůsobena vozíčkářům
 • z bezpečnostních důvodů může být omezen počet vozíčkářů
 • uschovávejte svoji vstupenku na bezpečném místě
 • každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem
 • v případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazená novou a nebude poskytnutá jiná kompenzace
 • pořadatel nezodpovídá za žádné problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním této vstupenky
 • v případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena
 • náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, náklady na dopravu) se neposkytuje
 • majitel této vstupenky dává souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy z prostor výstavy s jeho osobou mohou být použity pořadatelem výstavy, a to bez peněžní náhrady
 • zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevracejí, vstupenka se nevyměňuje!
 • v případě nevolnosti během návštěvy výstavy neváhejte oslovit personál, je připraven vám pomoci